Главная>>Разное>>Реформа фінансування медицини: що нас чекає?
Реформа фінансування медицини: що нас чекає?

30

Нояб -0001

Реформа фінансування медицини: що нас чекає?

В Разное

Переведення системи охо­рони здо­ров’я на страхову модель розпоч­неться вже у 2017-му році і триватиме три роки. Транс­формація починається з запуску сімейної медицини Європей­ського зразка на базі існуючої пер­винної ланки укра­їнської системи охорони здоров’я (поліклініки, амбу­латорії, ЦПМСД).

Українці зможуть вільно обирати сі­мейного лікаря і педіатра для своїх дітей та підпи­сувати з ним прямі угоди з чітко прописаним обсягом послуг, гарантованих і оплачених держа­вою. У випадку, якщо пацієнта не задовольняє сі­мейний лікар, він зможе його замінити. Прив’язка до місця проживання скасовується.

Приписна компанія до лікарів триватиме по­стійно і вимагатиме коригування розподілу коштів між закладами відповідно до рішення пацієнтів про вибір або заміну лікаря.

Дохід сімейного лікаря напряму залежатиме від кількості угод, укладених з пацієнтами. Один лікар може укласти біля 2’000 договорів, залежно від місцевості (сільська чи міська). Тобто щорічний за­робіток лікаря, який надав гарантовану безкош­товну медичну допомогу, складе ₴420 тис. але це не означає, що всі гроші лікар зможе викори­стовувати в особистих цілях. Якщо він співробіт­ник поліклініки, амбулаторії, то гроші отримає медичний заклад, а його заробітна плата буде об­говорюватись з керівництвом.

До переліку безкоштовних медичних послуг на первинній ланці будуть входити надання первин­ної медичної допомоги пацієнтам, надання не­відкладної допомоги, аналіз результатів досліджень, призначення ліків, здійснення імуно­профілактики, консультування щодо здорового способу життя, здійснення ме­дичного догляду за здоровою ди­тиною, направ­лення до лікарів — спеціалістів на вторинний та третинний рі­вень, надання паліативної до­помоги, оформ­лення довідок, форм, листів не­працездатності. Допомогу лікар надаватиме за місцем здій­снення своєї господарчої діяльності під час особистого прийому. Залежно від стану пацієнта, він може прийняти рішення про надання допомоги за місцем проживання.

Таким чином, фінансування медичного закладу з державного бюджету буде проводитись за прин­ципом “є пацієнт — є кошти”. І щоб це запрацю­вало протягом 2018-2020 років, буде запущене національне медичне страхування.

В національній страховій системі не потрібно ку­пувати страховий поліс. Ви застраховані, тому що ви громадяни України. Ваш “поліс” — це ваш пас­порт. Разом з пацієнтом та його “полісом” у ме­дичний заклад за прямим контрактом прийдуть гроші напряму від національного страховика — держави. Національним страхуванням будуть по­вністю фінансово покриті екстрена допомога та первинна ланка медицини. З введенням страхової медицини зміняться ролі всіх, хто працює в си­стемі. Лікар не повинен думати про те, бідний па­цієнт чи багатий. За всіма — однакова медична страховка. І ці страхові кошти потрапляють саме туди, куди звернулась людина. А пацієнт повинен розуміти, що якщо він отримав неякісне обслуго­вування, він просто піде до іншого лікаря або в іншу лікарню (а за ним і гроші).

Зав. ІАВ КУ “Жмеринський РМЦ ПМСД” ФАДЄЄВА Л.Г

 

Джерело статті: газета “Жмеринська газета”