Главная>>Разное>>«ЦЕ ЯВНИЙ ЗАКЛИК ДО СЕПАРАТИЗМУ В ЗАКАРПАТТІ»
«ЦЕ ЯВНИЙ ЗАКЛИК ДО СЕПАРАТИЗМУ В ЗАКАРПАТТІ»

30

Нояб -0001

«ЦЕ ЯВНИЙ ЗАКЛИК ДО СЕПАРАТИЗМУ В ЗАКАРПАТТІ»

В Разное

Юрій КРАВЧЕНКО, президент державного самоврядуван­ня українців в Угорщині: Об этом сообщает tataram.in.ua со ссылкой на СМИ.

— Ми ставимося до цієї ініціати­ви вороже. На мою думку, що від результатів переговорів двох мініс­трів закордонних справ залежати­ме, чи відбудеться ця акція. Але, ду­маю, що скоріше за все, міністри до­мовляться про те, щоб цю акцію забо­ронили, адже вона нікому не потріб­на і це явний заклик до сепаратизму в Закарпатті. А ми знаємо, що таке се­паратизм і до чого він привів в До­нецьку. Тому сподіваємося, що цю ак­цію припинять. Одна справа, коли бу­ла акція на захист мови, освіти, це природно і зрозуміло, а назва цієї акції явно провокативна.

В Угорщині є дуже багато різ­них угруповань, які марять примар­ними ідеями. Тому багато не треба для того, щоб хтось сам ініціював подіб­ну акцію. Не думаю, що угорська влада сама інспірує цю справу. Прос­то хтось звернувся і її дозволили як­раз у той момент, коли з Україною не дуже добрі відносини.

Щодо закону «Про освіту», то я, наприклад, негативно ставлюся до мовної статті. Я вважаю його невда­ло написаним. Якби він був ясніше прописаний і добре підготовлений, такої реакції, можливо, і не було б. Цей закон потрібен і я двома руками за те, щоб усі меншини в Україні знали українську мову. Це обов’язко­во. Але з іншого боку, він має бути ви­важеним, адже ми йдемо в Європу, а не в Росію. У Європі нацменшини не є внутрішньою справою держави. То­му треба виваженіше писати такі за­кони, особливо, що стосується євро­пейських держав, інтересів, тому що знову будуть такі конфлікти. Цю си­туацію можна владнати, якщо спіль­но прописати закон так, щоб було зро­зуміло угорцям, румунам і всім ін­шим меншинам, що їхня освіта не бу­де жодним чином притиснута, тільки буде ще плюс українська освіта.

Тут, в Угорщині, є подібний за­кон. В українців, наприклад, немає своєї школи, бо ми живемо розпоро­шено. Є менші меншини, але вони живуть компактно, і тому мають свої школи. У них викладають лише мо­вою меншин: сербською, німецькою тощо. Але угорська держава окремо забезпечує, щоб було викладання угорською мовою. У нас на Закарпат­ті є велика проблема, є вчителька української мови для угорців, але там немає ні нормальних книжок, ні методики викладання. За 20 років державності Україна не зробила нічо­го для того, щоб угорські діти могли знати українську мову, а тепер одра­зу приймає такий закон.

 

Джерело статті: газета “День”