Віталій Наконечний: "Мотиваційний лист стосовно участі у конкурсі до Верховного..."

30

Нояб -0001

Віталій Наконечний: "Мотиваційний лист стосовно участі у конкурсі до Верховного..."

В Статьи

Віталій Наконечний в facebook:

Мотиваційний лист стосовно участі у конкурсі до Верховного Суду.

М О Т И В А Ц І Й Н И Й Л И С Т

Свою трудову діяльність почав з посади слідчого органів в ... нутрішніх справ, де здобув навики з оцінки доказів та отримав досвід щодо прийняття відповідальних рішень, від котрих залежала доля іншої людини (пред’явлення звинувачення від імені держави). Через деякий час зрозумів, що такий досвід є достатнім для прийняття остаточних рішень у кримінальних справах (постановлення вироків). Це побудило спробувати себе на посаді судді. Упродовж п’яти років розглядав кримінальні, цивільні, адміністративні справи та справи про адміністративні правопорушення. З часом прийшло усвідомлення вибору спеціалізації з розгляду судових справ для підвищення рівня кваліфікації. У 2011 році обрав адміністративну юрисдикцію. Вибір обумовлений тим, що адміністративний процес на той час був певним симбіозом кримінального та цивільного судочинства. Одним із принципів адміністративного судочинства є офіційне з’ясування всіх обставин у справі, що дає можливість суду самостійно витребовувати докази стосовно фактів, аналіз котрих потребує розумовий процес встановлення істини. Протягом більш як п’яти років розглядаю виключно адміністративні справи (спеціалізація відсутня). Під час їх розгляду успішно використовую процесуальні норми та навики, які здобув в період праці слідчим, сукупність котрих допомагає встановити істину. Неодноразово вирішував справи, керуючись принципом верховенства права, застосування якого часто не сприймалось суддями вищих судових інстанцій. Рішення цих судів не містили, на мій погляд, пояснень щодо помилкового тлумачення згаданого конституційного принципу. З 2014 року у засобах масової інформації постійно висловлювався стосовно вирішення проблеми відсутності довіри суспільства до судової влади та вказував причини, що вплинули на це. На мій погляд, вирішення згаданої проблеми є першочерговим завданням держави. Основною причиною втрати довіри є наявність страху судді перед владою, що відчули люди в судових засіданнях та побачили у рішеннях суду. Такий страх можна побороти лише шляхом глибокого усвідомлення місії судді, котра детально розкрита у Біблії (Повторення Закону 1:16-17; 2 Хроніки 19:5-7). Ця Книга допомогла мені зрозуміти і повноту таких категорій як «право», «закон», «свобода», «справедливість». Я давно поборов цей страх і готовий захищати права, свободи і інтереси людини, незалежно від статусу державного органу, який є стороною у справі. Вважаю, що аналіз наданих мною судових рішень суду під моїм головуванням дасть можливість членам ВККС України зробити висновок про можливість обіймання посади судді Верховного Суду. Відчуваю впевненість у власних силах та готовність допомогти державі відновити довіру суспільства до судової влади, що починається з відновлення довіри до вищого судового органу. В основі бажання надати допомогу завжди лежить «любов». У Біблії зазначено, що людина повинна робити, щоб довести дійсність цього бажання (І Івана 3:18 «Діточки, любімо не словом, а ні язиком, але ділом та правдою!»). Усі 10 років ділом та правдою (відправленням судочинства належної якості) намагався зберегти довіру суспільства до себе і судової влади. Рівень суддівської винагороди судді Верховного Суду є достатнім для того, щоб моя сім’я змогла переїхати до м.Києва та була забезпечена матеріально. Вважаю її основним джерелом доходу судді, який повинен забезпечувати належні умови існування його сім’ї. Сприймаю суддівську винагороду як і гарантію його незалежності.

«____» ________________ 2016 року ________________ Брегей Р.І.